Не бійтесь заглядати у словник

«Словник української мови»

«Словник української мови» (СУМ) – перший великий тлумачний словник, що з належною повнотою охоплює лексичний і фразеологічний склад української літературної мови від І. Котляревського до кінця 1970-х років.
Створений кількома поколіннями лексикографів Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні (А. А. Бурячок, В. В. Винник, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук, Л. С. Паламарчук, Л. О. Родніна, В. М. Русанівський, Л. Г. Скрипник, Т. К. Черторизька, Л. А. Юрчук та ін. – загалом понад 50 укладачів і редакторів). Паперовий оригінал вийшов у 11-ти томах (1970–1980). Налічує 134 058 реєстрових одиниць. Дивитись далі...


NameCaseLib

NameCaseLib — бібліотека, створена для автоматичного відмінювання ПІБ російської та української мови. Унікальна особливість полягає в тому, що бібліотека підтримує однакові методи для роботи з ПІБ на російській та українській мові. Дивитись далі...

"Словники України" on-line

Дивитись далі...

Російсько-український словник 

Немає коментарів: